Holló (Hirschberg) és Lázár család

 Adatok, fényképek a Holló (Hirschberg) és a Lázár család történetéből

  

Hirschberg Joachim a Lévai Rabbiság által kiadott igazolás szerint 1790. június 15-én született Garammikola községben (Ma Mikula néven Zseliz  -  Želiezovce - városrésze Szlovákiában) a 30. sz. házban. Neje, Hirschberg Kati szül. 1813. augusztus 13-án.

Hirschberg Salamon született 1840. október 20.-án Léván (Levice, Szlovákia). Felesége Kohn Júlia Szügyben (Balassagyarmattól 5 kilométerre délre) látta meg a napvilágot. 1864. augusztus 30.-án házasodtak össze Szügy községben, ahol éltek és ahol három gyermekük született.

 

Hirschberg Salamonnak és feleségének sírköve Ipolyságon.

 

A negyedik gyermek Hirschberg Fülöp a Szügytől 8 km-re fekvő Magyarnándorban született, 1870. október 21.-én.   Az innen néhány kilométerre nyugatra eső kisfaluban Alsóbodonyban (ma Kétbodony) házasodott össze Frisch Idával, aki a szomszédos Szentén született,  1871. november 13.-án.   A házasságkötésre 1896. április 14.-én került sor.  Frisch Ida szülei Frisch Samuel és Knöpfelmacher Fáni voltak, utóbbi Losoncról származott.

Hirschberg Salamonnak egy Ignátz nevű testvéréről van tudomásunk,  házasságából pedig 6 gyermeke jött a világra:  Hirschberg Fülöp és Hirschberg Sali/Rozália ikrek voltak, 1870-ben születtek, de Sali meghalt 1871-ben. Volt egy másik fiútestvérük is, József, aki 1872-ben született és 1953-ban halt meg. Hirschberg Dávid 1874 február 12-én született Mohorán, elhunyt 1957 október 25-én., felesége Stern Etelka szül. 1881-ben, elhunyt 1951 május 16-án. Nekik négy gyermekük született: Sárika, Margit, Sándor, László. Sárika 1914-ben született, 1928-ban halt meg tüdővészben (vagy spanyolnáthában), Margit 1908 augusztus 8-án született és 1944-ben a fertőrákosi kőbányában halt meg. Férje Lendvai Lajos, lánya, Lendvai Anikó. Sándor, aki 1915 május 16-án született és nyomdászként dolgozott és László, aki 1918-ban született, mindketten 1944 decemberében haltak meg a deportálás során, Mauthausen környékén.  Lászlónak két gyermeke született: Hirschberg János (szül. 1940) és Péter (szül. 1944). Sándor fia, Hirschberg (Hegyi) Tamás 1944 március 31-én született (a Hirschberg család történetére vonatkozó fenti adatokat részben neki köszönhetjük), egy fia van, Tamás, szül. 1987 március 1-én.

 

 Hirscberg Fülöp és felesége Frisch Ida síremléke a balassagyarmati ortodox zsidó temetőben


פ"נ

 האשה החשובה

מרת מרים ע"ה

אשת כהר' יום טוב ני'

נפטרה ביום י"ב אדר שני בשנת תרצ"ח לפק

ושם אמה פיגלא תנצבה

פ"נ

איש תם וישר הלך בדרכי ה' והנכבד

כהר' יום טוב

בן כהר שלמה הירשבערג ע"ה

נפטר בשם טוב ביום י"ב לחודש סיון

בשנת ת"ש לפק ושם אמו עדל תנצבה


 

 

szül. Frisch Ida

Meghalt áldásos életének 65 évében

1938. márc. 15-ikén.

Hirschberg Fülöp

Meghalt áldásos életének 70 évében

1940. jun. 18.

Emléked velünk lesz örökké.

 

Itt van elrejtve

A fontos feleség

Mirjam asszony – béke vele

Nagytiszteletű Jom Tov – gyertyája világítson – felesége

Elhunyt Ádár Séni 12.  a kis időszámítás szerint…

És anyja neve Figla, Legyen bekötve…

Itt van elrejtve

A jámbor és becsületes ember, Isten útját járta és tisztelt

Nagytiszteletű Jom Tov

Nagytiszteletű Slomo Hirschberg – béke vele – fia

Elhunyt jó hírnévben Sziván hó 12.

A kis időszámítás szerint…, és anyja neve Edel, Legyen bekötve…

Hirschberg Fülöp és felesége Frisch Ida közös síremlékének héber és magyar nyelvű felirata

 

Frisch Samuel felesége Knöpfelmacher Fáni

 

 

Frisch Ida  az 1880-as évek második felében

 


Frisch Ida öccse Frisch Ignátz  - az általa föltalált gumis és szalaggal megköthető nadrágban minden jel szerint az első világháború előtti években

 

Hirschberg Fülöp és Frisch Ida házasságából 3 gyermek született:  Etelka  (Mohorán, Balassagyarmattól 10 km-re, 1897. április 27.-én),   Jenő   (Balassagyarmaton 1899. április 9., lakberendező, iparművész, meghalt a budapesti Rókus Kórhában egy motorkerékpár baleset következtében, 1938. szeptember 12.-én). A pesti Kozma utcai temetőben van a síremléke. A harmadik gyermek  Imre  (született Balassagyarmaton, 1906. július 22.-én), utóbbi a Nagyhíd (ma Mikszáth Kálmán) utca 17. szám alatt.

Holló Jenő az 1910-es években

 

Holló Imre karpaszományos honvéd kiképzésen ( Budapest, Aréna úti laktanya 1937.)

 

Holló Imre, Állami Díjas gépészmérnök kitüntetését veszi át 1970-ben, a magyar Parlament épületében

 

Etelka 1919. augusztus 5.-én házasodott össze Steinberger Miksa rövidáru kereskedővel, aki 1891 augusztus 13.-án született  Steinberger Ármin  és  Leopold Emma gyermekeként. A 18 éves vőlegény már özvegy volt!   Hirsbergék ekkor már Balassagyarmaton a Patvarci u. 21 szám alatt laktak. Ebből a házasságból 3 gyermek született: Steinberger Dezső (1921. november 2 – 1921. december 6.), Steinberger Tibor (1923. január 31. – 1944. október 16., Budapest, Szálasi hatalomre kerülésének napján eltűnt), Steinberger László (1924. március 21. – 1925. február 3. Patvarci u. 21.)

 

Steinberger Tibor

 

Steinberger Miksáné született Hirschberg Etelka 30 évesen, 1927. január 22.-én tüdősorvadásban hunyt el. Ezek után Steinberger Miksa harmadszor is megházasodott, Redlinger Vilmát véve feleségül, akitől 1929- április 5.-én Judit nevű lánya született a balassagyarmati Mária Valéria Közkórházban. Steinberger Miksa 1942. október 13.-án 51 évesen fehérvérűségben elhunyt a Rákóczi u. 18. szám alatt.

Hirscberg Jenő 1929. szeptember 1.-én házasodott össze Fürst Natáliával, aki 1905-ben született a Nagyszombathoz (ma Trnava, Szlovákia) közeli Tótújfaluban. Szülei Fürst Mór földbirtokos és Hirschfeld Malvin, utóbbi Nógrádvadkerten (Érsekvadkerten) 1879. november 28.-án született. Hirschfeld Malvin szülei Hirschfeld Adolf és Klein Anna („Nina”) voltak, akik 1867. augusztus 28.-án házasodtak össze Balassagyarmaton. Klein Anna 1846-ban született Lukanényén (ma Szlovákia) Klein Mozes és Fischer Mária (Mirjam) házasságából. Mária Alsópetényi lakos volt, apja Fischer Jakob anyja Lina.     Fischer Mária 1897 április 19.-én hunyt el.  Sírköve a balassagyarmati temetőben található.

Klein Mózesné  Fischer Mária sírköve

  

האשה החשובה הצנועה המעשיה

תפארת בעלה עטרת ????

מרת מרים ע"ה

אשת כהר משה קליין ני'

מי מנה מעלותיה וצדקותיה

רבות עשתה עם עניים ודלים

ידיה שילחה לאביון בשמחה

מידותיה הטובים לכל נודעיה

בנותיה לצניעות הגדילה

תנו לה מפרי טוב ידיה

להלל בשערים מעשיה

אם אדיבה היתה לבניה

הם היו ?אותה כל ימיה

נפטרה בשם טוב בשנת

חמש ושבעים לימי חייה

אור ליום ב' דחהמ פסח

שנת תרמ"ז לפק

ושם אמה לאה

תנצבה

A fontos és tetteiben szerény feleség

Férje dísze ??? koszorúja

Mirjam asszony – béke vele

Mose Klein – gyerty. – felesége

Ki számolta erényeit és jótetteit

Sokat tett a szegényekkel és nyomorgókkal

Kezeit kinyújtotta a rászorulónak örömmel

Jó tulajdonságai mindenkinek ismertek ?

Lányait szerénységre nevelte

Adjatok neki kezei jóságának gyümölcséből

Dicsőíteni a kapukban tetteit

Előzékeny anya volt fiainak

Ők ??? őt egész életében

Elhunyt jó hírnévben

Hetvenötödik életévében

Peszah ünnep 2. napjának reggelén

5647. a kis…(1887 ?, 1897 ?)

És anyja neve Lea

Legyen…  

 

Klein Anna („Nina”) 1905. április 16.-án hunyt el Vácon. Az apa Klein Mózes túlélte lányát „Ninát”, mert Klein Mozes (Balassagyarmaton született 1814-ben vagy 1815-ben és meghalt 1909. február 2.  Balassagyarmaton az Óvárostér 42. szám alatt lakott.)          A halálozási anyakönyvben az áll, hogy „94 éves, magánzó, házas”.

Hirschberg  Jenő 1911-ben, tizenkét éves korában Ipolyságon (Sahy, ma Szlovákia) élő unokatestvéreihez hasonlóan „Holló”-ra magyarosította a nevét. Két gyermeke született: Holló  Róbert  Ferenc  (Bécs, Ausztria, 1930. szeptember 8.-án),  felesége francia származású, akivel  jelenleg az USA-ban élnek.

Holló Imre és Holló Ferenc a Hirschberg-ház udvarán 

(Balassagyarmat, Patvarci utca, 1936.)

 

 

Holló Ferenc és felesége, középen Holló Mihály fia, Holló Imre és fia, Gyurika  (Boston, 2003 táján)

Holló Veronika, aki Balassagyarmaton született 1936. március 11.-én (Venezuelában, Caracasban él, férje a hajdúhadházi születésű Mozes (Max) Deutsch). Két gyermekük született Rafael és David.

          

Holló Vera és Holló Mihály az 1940-es évek végén Budapesten

 

Holló Vera és férje Deutsch Mózes, valamint fiuk,  Ralphy

Venezuela (Caracas), 2000 táján

 

Hirschberg Imre 1917-ben magyarosított „Holló”-ra. 1938. július 31.-én Balassagyarmaton házasodott meg, felesége Lázár Magdolna 1915. december 5.-én született. A polgári esküvő Balassagyarmaton, a vallási esküvő a budapesti, Kazinczy utcai ortodox zsinagógában volt.

Lázár Magda szülei voltak: Lázár Mihály (született 1886. március 5., apja neve Lázár Herman, anyja neve Löbl Lotti) és Löwinger Gizella (született Löwinger József és Kohn Regina házasságából, 1892. október 14.-én), akik 1912. augusztus 20.-án házasodtak össze.

Löwinger József

 

Lázár Magda bátyja volt Lázár László, aki 1913. június 22.-én született Balassagyarmaton, 1941-ben vitték el munkaszolgálatra,  Voronyezsben orosz hadifogságba esett és 1943-ban tüdőgyulladásban halt meg. Egy nyizsgorodi tömegsírban van eltemetve. Felesége a budapesti lakos Hartman Ilonka (anyja neve: Kohn Hermina) 1944. 06.13.-án ,  33 évesen hunyt el Auschwitzban.

 Holló Imre 1971-ben halt meg Budapesten, felesége Lázár Magda 2011. február 26.-án hunyt el, 96 évesen,  a budapesti Nyírő Gyula Kórházban.  Fiuk  Holló  Mihály 1945. november 9.-én született és Budapesten él.  Első házasságából származó fia: Imre  - felesége: Bana Kriszta - , aki 1972 október 15.-én született.    Holló Mihálynak két unokája van. György /Gyurika /  2002 május 13-án született Bostonban, valamint Holló  Valéria   /Valika/2004 december 20-én született Budapesten. Jelenleg Koppenhágában élnek.

Lázár László

(Balassagyarmat, az 1910-es évek közepe)

 

Lázár Mihályné Lőwinger Gizella, Lázár Mihály hitközségi elnök z'l, Lázár László és Lázár Magda (Balassagyarmat az 1930-as évek elején)

 

 Lázár László és felesége Hartman Ilonka ( 1938. december)

 

Holló Imre és Lázár Magda  (Balassagyarmat, 1938. augusztus)

 


Lázár Mihály z'l, hitközségi elnök (szül.: 1886- + 1944. 06.13. Auschwitz) és unokája Lázár Julika (szül.: 1941 + 1944.06.13. Auschwitz)

 


Benedek Janika (1938 – 1944. 06.13. Auschwitz), anyja Benedek Pálné szül. Nikolszburger Erzsébet, apja Benedek Pál első világháborús önkéntes gyalogos , hadirokkant Lázár Julikával

 

Holló Imréné Lázár Magda és  Nikolszburger (Nógrádi) György Holló Mihály („Misi”) babakocsija fölött 1946-ban

 

Holló Mihály („Misi”) rokonai sírjánál (Balassagyarmat. 2011. május)

 

Lázár Magda nagyapja Löwinger József évtizedeken át volt a balassagyarmati zsidó elemi iskola tanítója, a hitközség jegyzője, valamint metszője is. Háromszor nősült. (Lázár Mihályné Lővinger) Gizella nevű lánya mellett a Kohn Reginával kötött házasságából született Terézia nevű lánya is. Löwinger József három házasságában nyolc gyermeket nevelt.

Terézia nevű lánya Hoffman Vilmoshoz ment férjhez, akinek ez már a második házassága volt. Az első házasságából született gyerekek: Irén, Aranka, Elza, Imre. Lőwinger Teréziával kötött második házasságából született Ervin nevű fia, aki a közelmultban hunyt el Franciaországban.

Hoffmann Vilmos előbb Varsány nevű községben élt Nógrád megyében, ahol malomtulajdonos volt. Később Balassagyarmaton tégla és cserépgyártó üzeme, seprűgyártó és mezőgazdasági gépgyártó- , majd Budapesten fésűkészítő és szerszámgyártó üzeme volt.

A balassagyarmati „Seprő és Kefegyár"-at második felesége Löwinger Terézia testvérének Löwinger Gizellának férjére Lázár Mihályra és Nikolszburger Sándorra hagyta, akik közösen vezették azt. Nikolszburger Sándor felesége Löwinger József lánya Aranka (anyja neve Kohn Regina) volt, akit 59 éves korában Auschwitzban hunyt el.  Nikolszburger Sándor fia György, aki "Nógrádi"-ra magyarosította a nevét,  a második világháború után a  sztalinista korszak elől Ausztráliába emigrált.

 

 

    A Hoffmann-féle Seprő és Mezőgazdasági Gépgyártó üzemből lett Lázár és Nikolszburger Seprű és Kefegyár dolgozói (Balassagyarmat, a Kossuth és a Thököly utca között, a Rákóczi fejedelem útjától száz méterre délre fekvő udvaron 1939)

 

A Nikolszburger-ház előtt Lázár Magda és Nikolszburger (Nógrádi) György, az ablakban Nikolszburger Sándor és felesége Lőwinger Aranka („Riza”) és vejük Dallos Sándor író, az első ablakban Nikolszburger Erzsébet (Nikolszburger Sándor lánya, aki 1944-ben Auschwitzban halt meg 36 évesen) és első férje Köves Vilmos, seprűgyári ügynök (második férje Benedek Pál volt),   -  Balassagyarmat, Teleki utca 1930 táján -

 

Lőwinger József nyolc gyermeke közül Rezső (Raul) (Fotó: 1963. augusztus, Balassagyarmat, látogatás az Óváros téri szülői ház udvarán)

 

 Löwinger Rezső (Raul)  három gyermeke közül fia Roland (Franciaország, 1958)

  

x x x 

 

A másik Holló család nem a Hirschberg névből, hanem a Schwarcz névből magyarosított,

mint például:

1./ Holló Izidor,  született 1884-ben, meghalt 1944.06.13 Auschwitz,  apja Schwarcz Herman, anyja Löffler Julianna volt 

2./ Holló Samu született 1878, meghalt 1944.0613. Auschwitz.

3. Dr Holló Dezső  stb…

Ha nem is vérszerinti, mégis a két Holló család rokonok voltak mert a Hirschberg „Holló” család is közvetlen rokonágban állt a Hoffman családdal, ahogyan a Schwarcz „Holló” család is. Tehát az összekötő rokoni kapcsot a Hoffman család jelentette.

  

Holló Izidor, százados  (szül.: Balassagyarmat? 1884? – 1944 Auschwitz)

A felvétel akkor készült, amikor az első világháborúból, Oroszországból hazaérkezett, a Balassagyarmati Takarékpénztár igazgatóságának tagja volt

 

x x x

( Hoffman Aranka apja Hoffman Vilmos seprűgyáros, anyja Samuel Lina) Sógornője Dr. Holló Dezsőné Hoffmann Elza 50 éves /szül.: 1894/, meghalt Auschwitz)

 

Löwinger Józsefnek  (1852 – 1924)  3 felesége volt. Minden jel szerint az első feleségétől, Kohn Regina (Rebeka)- tól legalább öt gyermeke született:
 

1./ Margit,  született  1883  - 1943, (férjezett Bodor Samuné)

2./ Aranka, született 1885 - 1944. 06.13. Auschwitz (férjezett Nikolszburger Sándor)  

3./ Berta,  született 1888-ban (1909-ben férjhez megy Schwarczenberg  Sándorhoz -          meghalt 1944.06.15. Auschwitz),

4./ Gizella, született  1892-ben  (Férjezett Lázár Mihályné, meghalt 1944. 06.13. Auschwitz)

5./ Rezső, született 1890-es évek ? – az első világháború utáni évektől Svájcban élt

6./ Samu,  született 1890-es évek ? (felesége Hoffman Aranka, született 1895, meghalt 1944.07.15 ?)

7./ Terézia,  Hoffman Vilmoshoz ment férjhez, akinek ez már a második házassága volt.       (Az első házasságából született gyerekek: Irén, Aranka, Elza, Imre)
 

Lőwinger Teréziával kötött második házasságából született Ervin nevű fia, aki 1912-ben Balassagyarmaton született és néhány évvel ezelőtt halt meg Franciaországban)

 Hoffman Vilmos tehát idős fejjel újra házasodott és saját lánya -  Aranka -   férjének  a nővérét vette el feleségül. Vagyis egyszerre veje és sógora is lett immáron Lőwinger Samunak.

Ugyanakkor második házassága révén sógora lett Lőwinger József lányának Gizellának, aki Holló (Hirschberg) Imre feleségének Lázár Magdának volt az édesanyja.

Lőwinger Józsefnek a későbbiekben  két újabb felesége is volt még.

Második felesége  Bein Mária nyolc évvel volt fiatalabb.  1860-ban született és 1913-ban hunyt el.

Harmadik felesége Fischer „Emy” (Emilia?)  17 évvel volt fiatalabb.   1869-ben született és 1918-ban halt meg.

Lőwinger József életének utolsó éveiben özvegyként élt.

(Lőwinger József - valószínűleg -  egy további gyermeke egyenlőre ismeretlen.)

 


Holló Imréné (Magda néni) Anyám első unokatestvére volt. Az ő információit szeretném némileg korrigálni, a családfa eléggé szövevényes. Nálam így kezdődik:

Lővinger József (hitközségi jegyző, sz.:Csallóközaranyos) felesége: Kohn Regina (sz.:Guta, Komárom m.)

Gyermekeik (mind Kohn Reginától, későbbi házasságaiból tudtommal gyermek nem származott): 

1./ Lővinger Riza (sz.: Balassagyarmat, 1882.05.10. - megh.: Budapest, 1953.08.09.) - /nagyanyám/

2./L.Aranka (lakott Balassagyarmaton, megh.: Auschwitz, 1944.)

3./L.Giza (lakott B.gyarmaton, megh.: Auschwitz, 1944., vagy a deportáció előtt öngyilkos lett)

4./L.Berta (lakott Makádon, Pest m., megh.: Auschwitz, 1944.)

5./L.Rezső (lakott Franciaországban, megh. Svájcban, az 1960-as években)

6./L.Móric (lakott Karlsbadban, halálának helyét és körülményeit nem tudom)

7./L.Jenő (lakott Budapesten, Milánóban, majd Bécsben, megh. Bécsben, az 1950-es években)  

8./L.Imre, orvos (lakott B.gyarmaton, 1944-ben, a deportáció előtt öngyilkos lett).

            Házasfelek és leszármazottak:

ad 1./ házastárs: Hoffmann Vilmos (sz.:Losonc, 1859.05.01., megh.:Budapest,1928.02.20) - B.gyarmaton volt seprő- és kefegyára, az 1920-as évek közepén költözött Bpestre.

gyermekeik: H.V. első házasságából: a./H.Aranka , b./H.Irén, c./ H.Elza, d./H.Imre

                       H.V. második házasságából (Lővinger Rizával) : e./H.Alfréd (sz.:Várgede. 1904.09.01., megh.:Párizs., 1974.), f./H.Rózsika (sz.:Várgede, 1906.01.23., megh.:Budapest, 1980.08.18.) - /anyám/, g./ H.Ervin (sz.:Balassagyarmat, 1912.01.22., megh.:Curis au Mt.d'Or /Lyon mellett/,2007.őszén).


Ezúton mondunk köszönetet néhai Holló Imréné Lázár Magdának,  valamint Holló Ivánnak, Holló Mihálynak és Oczotné Sallai Mónika  anyakönyvezetőnek (Balassagyarmat, Polgármesteri Hivatal) a Holló-Lázár család „családfa-kutatási” munkálatainak elősegítéséért, valamint Hegyi (Hirschberg) Tamás úrnak a további családtörténeti adatokért:  

A szerkesztők


Vissza a családtörténeti oldalra