Weisz és Felsenburg család

Weisz és Felsenburg család

 

A balassagyarmati zsidóság "aranykorának" időszaka a "ferenczjózsefi" Osztrák-Magyar Monarchia-, az úgynevezett dualizmus időszaka volt, amely 1868 és 1918 között európai nagyhatalomnak számított. Ennek a korszaknak számos jelentős helyi, balassagyarmati személyisége közül a legjelentősebbek közé tartozott Weisz Salamon és Felsenburg Mór(itz).
Előbbi évtizedeken keresztül a hitközség elnöke, egyben Magyarország egyik legnagyobb, nem feudális magyar nemesi származású földbirtokosa volt. A másik nagytekintélyű személyiség, - egyébiránt Weisz Salamon későbbi násza - Felsenburg Mór(itz) Balassagyarmat és térsége legnagyobb likőr és szeszgyárosaként vált ismertté. A fényképekért köszönet Goldstein Annamaria-nak, aki az USAban és Kolumbiában él.
 

     

 

 

הרבני המופלא ומופלג בתורה וביראה שמו נודע בשערים

המפורסם ומהולל בהשבחות איש ירא אלקים מרבים

הנצחה? ב?ע?? ה??יש? בש?? ברו??

ובנעימה

פ"נ

בדרכי היראה קרוב לארבעים שנה הגביר כקשת?

מהו' ר' שלמה ליב ווייס זצ"ל

שר גדול היית בין אחיך

לעניים ודלים פתחת דלתי בתיך

מה טובו ביו אוהליך בית ועד לחכמים ימי חייך

הטובות שעשית לעמיך יבואו לקראתיך

יופ שכרך בא כי הלך לפניך צדקיך

היית עומד בפרץ לעדתיך בתוקף חכמתיך

ועמדת לנס משפחתיך וצאצאיך כ?מתיך

דבר טוב צמדת באחיך א??דיפ באמת?תיך

הה עטרת ראשינו עזבת לאנחות בניך ובנותיך

בוכים בלב נשבר אחריך

בא תלכו בדרך ד' היה תמיד אלינו דבריך

יקרים היו דבריך להחזיק שומרי הדת

שרית עם אנשים ותוכל כלם כאחת

ראש ופטאון עלית לנהל עם ד' בנחת

אין פרץ ואין צוחה יהי ברחבותינו

לא ישמע עוד קול שבר בחצותינו

וננחם אחריך קול מבשר בשמעינו

ביום זיין לחדש טבת

עלתה נשמתו הטהורה לשמימה ונספה ונקבר

בבכי ובאבל גדול בערב ש"ק

למחרתו ח' לחדש טבת

בשנת תרנ"א לפק

תנצבה

ושם אמו הצדקת מרים

 

 

 

Weisz Salamon fiának Weisz Simonnak

családi fotója

(kb. az  1890-es évek elején)

 

A felvételen látható személyek  -  szemből nézve balról jobbra  - :

Álló sor - első sor -: Marcali Olga, Marcali Miklós, Marcali Artur, Marcali Gusztav, Marcali Helen

Álló sor - második sor - Marcali Gizella

Széken ülő sor:  Weisz Sarolta, Weisz Simonné Felsenburg Mária, Felsenburg Mor(itz), Weisz Simon, Marcali Aranka, a kép folytatásából hiányzik Fenyves Jako katonatiszt, aki egyenruhában volt látható és, akit  -  a családi elmondás alapján  -  levágtak a fényképről valamiféle korabeli biztonsági okokból

Elől ülnek:  Marcali Jenő, Marcali Ottó, Weisz Oszkár

 

Weisz Salamon családi kapcsolatairól.

 

 

Weisz Salamon

testvérei:

Samuel, David, József, Antonia ?(Doshna?)

 

1. Weisz Samuel Herzfeld Antoniát vette feleségül, gyermekeik: Weisz Olga, valamint Varga Ödön Varga János és Varga Gyula (a gyerekek közül tehát 3 már Weiszról „Varga”-ra magyarosította a családnevét

2. Weisz David gyermekei már valamennyien „Szegő”-re változtatták a nevüket.

3. Weisz József gyermekei: Vilmos, Emil, Margi(o)t, Regina, Berta, Etelka, Béla

4. Weisz Antonia (Doshna), Berczeller Wilhelm-hez (Wilmos-hoz) ment feleségül.

 

Weisz Salamon

első házassága 

Weisz Salamon minden jel szerint kétszer házasodott. Első felesége valószínűleg vagy a Leveleki család(vezeték)nevet viselte vagy a nyírségi Levelek községből származott.

Gyermekeik:

1. Weisz Simon (nógrád?)marcali birtokos volt, aki Felsenburg Mór(itz) lányát Máriát vette feleségül és 9 gyermekük már mind „Marcali” névre magyarosítottak: Marcali Gusztáv, Olga, Helen, Gizi, Ottó, Jenő, Aranka, Miklós, Artur.

2. Weisz Salamon Ödön (Ödi) nevű fia fiatalon, 18 évesen hunyt el

 

Weisz Salamon

második házassága 

 

Második feleségét Weiszhaus Adele-nek hívták.

Gyermekeik:

1. Weisz Miksa, felesége Sarolta Rozalia

2. Weisz Margi(o)t, férje Szántó Jakob

3. Weisz Ignacz felesége Rosenberg lány

4. Weisz Emil, felesége Rosenzweig Terez

5. Weisz Vilma , férje Huszti Krausz Salamon

6. Weisz Frigyes 

 

          

Felsenburg Mor

Felesége: Szali. 4 leányuk született: Helen (Lina),  Nancsi (férje Hakler/Kallos …?),

Pepi és Mária (Weisz Simon) felesége 

A Weisz és a Felsenburg család rokoni viszonyban állt a  Waldapfel,  Hahn,  Gerő,

valamint az  Elfer  családokkal.


Vissza a családtörténeti oldalra