Kálmán Pinkász

Kálmán Pinkász (1917-2011)

 

                                       A fiatal Kálmán Pinkhasz z’cl, az utolsó balassagyarmati rabbi

Kálmán Pinkász 1917. május 26.-án késői gyermekként született Balassagyarmaton a Thököly utca 4. szám alatt (mindössze néhány lépésnyire a zsinagógától). Édesapja, Kálmán Joel (45 éves), fa- és edénykereskedő, édesanyja, Steiner Betti (40 éves), háztartásbeli volt.

Kálmán Pinkász később annak a Deutsch Dávid balassagyarmati főrabbinak a lányát vette el feleségül, aki 1922-tól az 1944. júniusi elhurcolásig állt a hitközség és a helyi jesíva élén.  Apósa, Deutsch Dávid főrabbi elhurcolása és 1944-ben történt meggyilkolása után a borzalmakat túlélő maroknyi balassagyarmati zsidó közösség 1945-ben Kálmán Pinkászt választotta vallási vezetőjének. Ezt a nehéz örökséget, 32 éves koráig, 1949 tavaszáig látta el, amikor is néhány családdal úgy döntöttek, hogy az éppen berendezkedni készülő sztálinista éra elől alijáznak. 

 Kálmán Pinkhasz z’cl (középen) előadást tart egy jeruzsálemi zsinagógában.

                       Kálmán Pinkász z’cl (középen) előadást tart egy jeruzsálemi zsinagógában.

 

Tudomásunk szerint  idősebb Schwartz Dávid (a városi szeszfőzde egykori vezetője, két világháború közötti városi képviselőtestületi tag) és a napjainkban az izraeli Givat Shmuelben élő Szántó Miklós (Sapir Matitjahu) is tagja volt az Ipoly folyón át Csehszlovákiába, majd onnan Izraelbe menekülő kivándorlóknak.   Kálmán Pinkász távozását követően Balassagyarmaton - több évszázados működés után  megszűnt a rabbinátus.

  

 Vissza a híres személyiségek oldalra