Dr. Gábor Gyula

Dr. Gábor Gyula (1868-1936)

jogi író, történész. Született Balassagyarmaton, 1868. november 13-án, elhunyt Budapesten 1936 január 13-án. Gábor József operaénekes bátyja.

A jogi tanulmányok elvégzése után Budapesten nyitott ügyvédi irodát és a Pesti Izraelita Hitközség főügyésze (három évtizeden át), majd Weiszburg Gyula halála után főtitkára lett.
Nevéhez fűződik a hitközségi ügykezelés reformja, sokat tett a hitközségi intézmények fejlesztéséért. Az I. világháború során honvéd hadbíró őrnagyként teljesített szolgálatot, a forradalmak után tevékeny részt vett a jogvédő iroda munkájában.
Munkatársa volt a Magyar Jogi Lexikonnak és több cikket írt a szaklapokba és hírlapokba.


 

Főbb munkái közül kiemelendő "Tanulmányok a katonai büntető jogból" című 1901-ben, Budapesten megjelent műve, melyben elsőként dolgozta fel a katonai büntetőjog elméleti kérdéseit.

  

"A megyei intézmény alakulása és működése Nagy Lajos alatt" c. klasszikus, 1908-ban megjelent munkájában az elsők között foglalkozik módszeresen a középkori megye intézménytörténetével.
Az okleveles forrásanyagra támaszkodva és az egyetemes jogtörténet megállapításait figyelembe véve elemzi az intézmény történetének a 14. századra derekára eső szakaszát. 
Megállapításai sok évtizedig meghatározták a középkori nemesi megyéről alkotott elképzeléseket.
Nem csak a jogi és történészi de a zsidó vonatkozású irodalom terén is több értékes munkával tűnt ki.

 

Legfontosabb önálló művei:

  • Tanulmányok a katonai büntető jogból (Bp., 1901);
  • A szerb katonai büntetőtörvénykönyv (Bp., 1902);
  • A katonai börtönrendszer, különös tekintettel a Magyar Királyi Honvédség igazságszolgáltatásra. Keresztes Károly tábornok-hadbiró, Dr. Král Miklós és Dr. Vámbéry Rusztem felszólalásaival.(Bp., 1904);
  • A bírói letét a tervezetben ;
  • A megyei intézmény alakulása és működése Nagy Lajos alatt (Bp., 1908);
  • A Somogy-megyei Répás kerület története;
  • A Szent István napi ünnep története (Bp., 1927).

Főbb tanulmányai:

Forrás:

(Yechiel)

 Vissza a híres személyiségek oldalra