Deutsch Mózes

Deutsch Mózes (1844-1931)

Deutsch Mózes (Mór) főrabbi z'cl 1844-ben született Pozsonyban (ma Bratislava, Szlovákia) - meghalt Salgótarjánban, 1931. április 14-én.  Deutsch Áron Dávid főrabbi fia. Öccse Deutsch József Izrael z'cl balassagyarmati főrabbinak.

 

Tanulmányait atyjánál, majd Pozsonyban vézi. Harminc évesen:1874-ben lesz Salgótarján, akkor még nagyközség főrabbija, de az önálló ortodox hitközség csak később, 1895. július 28-án alakul meg. Működése alatt,  1901-ben kezdték építeni a méreteit és külső -belsõ megjelenésében impozáns, mór stílusú zsinagógát, melyet 1902 szeptember 22-én szenteltek fel.

A templomavatásról így ír a helyi újság: 

Salgótarjáni izraelita hitközség ünnepe  (Templomszentelés)
A salgótarjáni izraelita templom mindjobban közeleg a befejezéshez. Még a héten
megtörténik a magasztos, a lélekemelõ ünnepély, a templom felszentelése.
A salgótarjáni izraelita hitközség által emelt templom folyó évi szeptember hó 24-
én tartandó felavatási ünnepély sorrendje: 1. Gyülekezés az iskola termében délután
3 órakor. 2. Vonulás a régi templomhoz. 3. Búcsúbeszéd a régi templomban. Tartja:
Fõtisztelendõ Deutsch Mózes fõrabbi. 4. A Tórák [a Mózes öt könyvét tartalmazó tekercsek]
kivevése, ima a Tórák kiemelésekor, énekli a fõkántor. 5. A Tórák az új
templomba vitetnek. 6. A templom kulcsának ünnepélyes átadása. 7. A közönség bevonulása.  8. A Tórák az imaházba bevitetnek, hol az ezzel megtisztelt hitközségi tagok
az almemort [a Tóra felolvasására szolgáló emelvényt] hétszer körüljárják, mialatt
a kántor „örömhang s üdvösség az igazak sátraiban vagyon” zsoltárt énekli. 9. A
Tórák szentélybe helyeztetnek, mire a kántor a „frigyszekrény bezárásához” alkalmi
imát ad elõ. 10. Zárókõletétel. Beszél: Fõtisztelendõ dr. Singer Leó rimaszombati fõrabbi.
11. Az örökmécs meggyújtása Fõtisztelendõ Deutsch Mózes fõrabbi által. 12.
Minche [délesti] imádkozás. 13. Felavató beszéd és ima. Tartja: Fõtisztelendõ dr.
Singer Leó rimaszombati fõrabbi. 14. Õfelségeért való ima. 15. Berekesztõ dicsének,
énekli a fõkántor. 16. Himnusz, énekli az ipartestületi dalárda. Este 8 órakor közvacsora
a Vadász Szálloda termében.
(Salgótarjáni Lapok, 1902. szeptember 14., 2. oldal.)

(Megjegyzés: Az épület két világháborút vészelt át; a német megszállás alatt raktárnak használták. A felszabadulás után a visszatért kis közösség az okozott rongálást kijavította, a templom funkcionált 1969-ig, mikor is a város vezetése a templom lebontása mellett döntött...)

   

 

1874-1931-ig, azaz 57 éven át volt a salgótarjáni zsidóság vallási vezetője. Halála után már csupán helyettes rabbit választottak a verpeléti Deutsch Jenő z'cl (1905-1944) személyében, aki ráadásul hivatalosan csak 1936-tól, évekig tartó pereskedést követően láthatta el feladatát. Ő adta ki 1943-ban Deutsch Mózes főrabbi beszédeinek és talmudi kommentárainak gyűjteményét, "Drushei ve'chiddushei ha RáMBÁD" címmel ( a mozaikszó jelentése: Rabbi Moshe ben Áháron Dávid Deutsch).

 

     

 

Temetéséről így írtak a helyi lapok:Deutsch Mózes, az izraelita hitközség 87 éves rabbija, folyó hó 14-én meghalt. Salgótarjánban 57 éven keresztől működött. Koporsóját azon szögnélküli asztalból állították össze, melyen egész életén át tanult. Temetésén messze vidékrõl is sok rabbi jelent meg. A zsinagógát zsúfolásig megtöltötte a közönség, melynek soraiban ott láttuk a város küldöttségét, élükön a polgármesterrel, a hivatalok, hatóságok, katonaság vezetőit, képviselőit. A szertartás és sok gyászbeszéd délután fél 2 órától 5 óráig tartott, amikor a hitközség tagjai vállukon vitték a temetőbe a szép kort ért rabbit, aki halála előtt még két nappal is ellátta tisztét." (A Munka, 1931. április 18., 3. oldal.)

Sírjához mai napig rendszeresen zarándokolnak a hívők.

 

Forrás:

 

 A "Drushei ve'chiddushei haRaMBAD" c. könyv teljes egészében olvasható a oldalon.

 (Yechiel)

 Vissza a híres személyiségek oldalra