Brett Mór

Brett Mór (1841-1919)

Tanító, iskolaigazgató. Született Érsekújváron (ma Nové Zámky, Szlovákia) 1841-ben, elhunyt  Balassagyarmaton 1919. március 14.-én.

Az Új utcában (ma Hunyadi utca) működő négy osztályos izraelita elemi iskola első igazgatója, egyben az iskolaszék jegyzői feladatait is ő látta el. 48 éven át szolgált.
 
Az izraelita elemi iskola az 1880-as években az ő vezetése alatt élte fénykorát. 1887-ben 283 6 és 10 év közötti gyermek (134 leány és 149 fiú) járt az iskolába. A legtöbb tanulója (327 gyermek)az 1889/1890. tanévben volt.

1887-ben a Nógrádi Lapok Honti Híradó részletesen több lapszámban ismertette Balassagyarmat tanügyi viszonyait.
Ekkor a városi óvodában a 113 gyermek közül 82 volt "mózeshitű". 
Az "államilag segélyezett községi polgári fiúiskola" hat osztályának 143 tanulójából 86, a leányiskola négy osztályában tanuló 59 tanulóból 38 volt izraelita.
1873-tól a polgári iskolában Brett Mór oktatta az izraelita lányok számára a hittant.

„Az izraeliták helybeli elemi népiskolája, miként arról e lapok hasábjain korábbi években is készséggel megemlékeztünk, igen gondos tanítás s hazafias szellemű nevelés alatt áll, az elfogulatlan, tárgyilagos hallgatót könnyen meggyőzhették erről az évzáró vizsgák eredményei, melyek a szigorúbb kritikát is bátran kiállták." - írják.

Több elemi iskolai tankönyvet írt (német nyelvgyakorló, magyar nyelvtan, bibliai történet és hittan) Nyugdíjazásakor 200 koronás alapítványt tett. A NLHH köszöntötte nyugdíjba vonulása alkalmából, aki az izraelita elemi iskola "idegenből ideszakadt, megmagyarosodott igazgatója" volt évtizedeken át.  Nógrád megye ajándékokkal és fogadás keretében ünnepelte. A lap megjegyzi, hogy "a gazdag balassagyarmati hitközösség részéről az ünnepelt eddig semmi maradandóbb elismerésben nem részesült."

Fia dr. Somló József ügyvéd, a városi SzDP későbbi elnöke.

Főbb munkái:

  • Brett Mór és Singer Adolf. Német nyelvgyakorló nyelvtani alapon, magyar tannyelvű népiskolák számára. I. évfolyam. Balassagyarmat, 1889. 
  •                                                      2. javított és bővített kiadás. Balassagyarmat, 1894.     
  • Brett Mór és Singer Adolf. Magyar nyelvtan az elemi népiskolák II. osztálya számára. I. rész. Balassagyarmat, 1892.
  •                                                      U. a. II. rész. A III. osztály számára. Balassagyarmat, 1892.
  •                                                      U. a. III. rész. A IV. osztály számára. Balassagyarmat, 1892.
  • Brett Mór. Bibliai történet és hittan a zsidó népiskola számára. Az általánosan elfogadott tanterv szerint. 2. bővített kiadás. Balassagyarmat, 1889.
  •                                                      3. bővített és javított kiadás. Balassagyarmat, 1894.
  •                                                      4. bővített és javított kiadás. Balassagyarmat, 1898.

Forrás:

 

(Yechiel)

 Vissza a híres személyiségek oldalra