Boros Mór

Boros Mór (1887-1944)

Képzőművész, tanító, első világháborús hős. Született Balassagyarmaton, Bornstein Lipót  és Kornitzer Fáni gyermekeként 1887. április 23-án, elhunyt Auschwitzban, ahová 1944.  június 13.-án deportálták. 

 

Elemi és polgári iskoláit Balassagyarmaton, a tanítóképzőt  Léván végezte 1907-ben. Ezután rövid ideig Horpácson nevelősködött,  ahol személyes kapcsolatba került Mikszáth Kálmánnal. 1908-ban a budapesti képzőművészeti főiskolán a festészetben képezte magát, melyről igazolványt kapott. 1911-ben Esztergom vármegyében, majd 1913-tól Bars vármegyében működött, mint elemi iskolai tanító, ez alatt az idő alatt saját szavai szerint "különösen a képzőművészetben gyakoroltam magam."

A világháború alatt katonai szolgálatot teljesített, főhadnagyságig vitte. A háború alatt az ezred és a hadosztály részére térképeket rajzolt az ellenség állásairól.  1916. jún. 16-án megsebesülve orosz hadifogságba került, ahonnan 1918. májusában tért haza.

A hadifogságban a Tretyakov Képtárban készített tanulmányokat, ezeket itthon eladta. A hadifogságban szerkesztett egy félig tréfás, félig komoly illusztrált hetilapot "Fogoly Fidibusz" címen (1916-18). 1918-ban több képpel részt vett a 16-os honvéd gyalogezred kiállításán.

A Signum Laudis a kardokkal kitüntetés, Károly csapatkereszt, sebesülési érem, magyar, osztrák, német Háborús Emlékérem tulajdonosa.Hazatérését követően századosi rangot kapott.

Hazatérve iparművészeti rajzokkal is foglalkozott, pl. a Drégelyi Iparvállalatok Rt. részére tervezett részvényt. 1921-ben elkészítette Nógrád és Hont vármegye irredenta térképét, melyet a Nógrád vármegyei Nemzeti Intézet sokszorosított.

Az 1930-as évektől (haláláig)   a zsidó elemi iskola tanítója, valamint  a cserkészcsapat parancsnoka volt. Feleségével, Rusznyák Lujzával együtt deportálták és nagy valószínűség szerint még a táborba érkezésük napján megölték őket.

Fiuk, Boros László a világháborút követően alijázott, Haifán telepedett le.

Forrás:

(Yechiel)

 Vissza a híres személyiségek oldalra