Baneth Ezékiel

Baneth Ezékiel (1773 – 1854)

Baneth (Banet, Benet) Ezékiel z'cl rabbi született Óbudán, 1773-ban, meghalt  Nyitrán (ma Nitra, Szlovákia, 1854. december 28.-án). Baneth Mordecháj z'cl stomfai rabbi öccse. Atyja, rabbi Baneth Jákob, az óbudai rabbinátus tagja, szintén kiváló talmudtudós volt.

Baneth, miután egy ideig fakereskedő volt, elvesztette vagyonát és elfogadta a szécsényi hitközség meghívását. 1825-től Paksra, majd Balassagyarmatra, végül 1836-tól Nyitrára került rabbinak, itt működött haláláig. Híres jesivát tartott fenn, nagyszámú hallgatósággal.
Módszere ellenkezője volt az akkor már Magyarországon nagyon elterjedt pilpulizmusnak (pilpul héberül: kb. "éles vizsgálat" - a Talmud tanulmányozásának egyik módja, melynek során a szöveget behatóan analizálják azzal a céllal, hogy a különféle törvényes (halaktikai) szabályok közti különbséget megmagyarázzák, vagy a különféle szövegek különféle olvasatai közti ellentmondást feloldják),  és inkább visszatért a középkori nagy kommentátorok tiszta módszeréhez. Responsumai nem maradtak meg, mert a hozzá beérkezett rengeteg vallási és jogi kérdésre adott kimerítő válaszok másolatát nem őrizte meg.  Mégis akkora volt a tekintélye tudományos téren, hogy ismert nevű szerzők megtiszteltetésnek vették, ha műveikhez ajánlatot írt, ő maga azonban elvből nem írt könyvet, Toszefta-kommentárját is halála előtt elégette. Elmés mondásai sokáig közszájon forogtak. Jámborsága miatt Nyitrán zsidók és keresztények egyaránt szentnek tisztelték, évtizedeken át ápolták azt a hiedelmet, hogy sírján tűzoszlop emelkedik az égbe, sírja sokáig zarándokhely volt.

Fia,  Baneth Jerachmiel Dov Bernhard (Szécsény, 1815 – Liptószentmiklós, 1871. október 21.) z'cl rabbi

Baneth Ezekiel legifjabb fia és egyik legtehetségesebb tanítványa volt.  Atyján kívül a pozsonyi Schreiber Mózesnél (a Chátám Szófernél) tanult. 1840-ben Stössl Dávid kereskedő Golde nevű lányával kötött házasságát követően Liptószentmiklóson telepedett le és híres jesivát tartott fenn. A később felajánlott ortodox rabbiállást elfogadta ugyanott, de minden fizetség nélkül. Békeszeretete és jósága miatt a nem ortodox irányzat hívei előtt is rendkívüli tiszteletnek örvendett.

Forrás:

 

 (Yechiel)

 Vissza a híres személyiségek oldalra